Kvalitet og sikkerheiti førarsetet!

Velkomen til Rotevatn Trafikkskule – Største trafikkskulen på Sunnmøre. Vi er ein trafikkskule som sørgjer for at du som elev under di aktuelle førarkortklasse får ei trygg og god trafikkopplæring via våre erfarne og fagutdanna trafikklærarar og instruktørar.

Vegen mot førarkortet skal du ikkje køyre åleine. Vi gir deg undervisning både i teori og praksis, og følgjer alle dine kilometer frå skulebenken til det endelege førarkortet etter endt oppkøyring. Vi har mange tilsette – noko som gjer at uføresett fråvær ikkje går på di bekostning.

Vi er der for deg – heile vegen!

Kvifor velje Rotevatn Trafikkskule?

Lang erfaring
Vi har til saman over 50 års erfaring med trafikkopplæring

Medlem av ATL
ATL – Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

God opplæring
Tett oppfølging frå skulebenk og fram til sertifikat

Lite sårbar
…mot fråvær. Vi har stor tilgang på dyktige lærarar til ei kvar tid.

Teorifilm.no
Ekslusiv einerett på Sunnmøre

Dyktige trafikklærarar
Våre trafikklærarar er utdanna og har solid erfaring.

Moderne køyretøy
Vi har oppdaterte køyretøy med det siste av funksjonar

Elevrapport
Løpande attendemelding til elev & føresette

Broomguiden-referanse: 100332049

Kontakt

Sted

  • Adresse Hamnegata 10
    6100 Volda
  • KommuneVolda
  • FylkeMøre og Romsdal
  • LandNorge